El paper adaptatiu de la cultura material

Vitrina 18
La indústria lítica del Magdalenià superior valencià (Cova de les Cendres, Senda Vedada, Ratlla del Bubo, Cova Foradada, Cueva del Volcán del Faro) mostra certes característiques diferenciadores de caràcter regional, fet que evidencia l’important paper adaptatiu que posseïx la cultura material en estos moments, on cada grup adopta unes característiques estilístiques pròpies.
Back to top