El Magdalenià. L’apogeu del treball de l’os

Vitrina 15
Durant l’última etapa del Paleolític superior es va assistir a l’apogeu del treball de les matèries dures animals, trobant en els jaciments una gran varietat d’armes, utensilis i adorns, com les atzagaies –algunes decorades-, punxons, allisadors, varetes, tubs i agulles de cosir o de cap com les procedents del Magdalenià superior de la Cova del Parpalló.
Back to top