Recomanacions

Recomanacions a tots els visitants del Museu de Prehistòria de València

 • Observe detingudament els objectes, però no els toque. Els objectes exposats en el Museu formen part del nostre patrimoni i es deterioren si els toquem. Sols es poden tocar quan hi ha una indicació expressa.
 • Recórrega el Museu amb tranquil·litat. Si corre per les sales passarà sense assabentar-se per davant d’objectes molt interessants i a més, pot provocar algun accident o molestar a altres visitants.
 • Es poden fer fotos, però sense flaix. El focus de llum que desprén el flaix pot espatlar els objectes, per la qual cosa ha d’evitar-se el seu ús.
 • Mantinga net el Museu, és un espai públic que hem de cuidar. Hi ha papereres a la seua disposició tant en les sales com en els espais de descans.
 • Parle en un to normal amb els seus companys o acompanyants per a no molestar a la resta del públic.
 • Si necessita una superfície de suport per a escriure, no ho faça sobre les vitrines. Use la seua carpeta o sol·licite una de les nostres disponibles per a este fi en consigna.
 • Si ve amb xiquets, procure que estiguen sempre amb vosté. D’esta manera podrà explicar-los l’exposició, interessant-los per detalls que podrien oblidar.
 • Es prega que activen el mode “silenci” dels seus telèfons mòbils quan accedisquen a les sales d’exposició.
 • Hi ha una “Normativa de compliment obligatori” a la seua disposició que pot consultar en cas de dubte.

Recomanacions per a professors i alumnes que visiten les sales del museu

ABANS DE VINDRE AL MUSEU

 • Per a les activitats en grup, cal concertar o comunicar la visita amb antelació en els telèfons indicats. La visita es podrà realitzar en castellà o en valencià.
 • Per a un millor aprofitament de l’experiència, és aconsellable preparar la visita en l’aula abans de vindre al Museu.
 • Es recomana que tot allò que no siga necessari es deixe en l’autobús.
 • Per a evitar interferències amb altres grups i agilitzar l’accés al nostre centre, es prega que s’organitzen en grups d’uns 25 alumnes abans d’entrar.
 • Si han concertat la visita és necessari que respecten els horaris fixats, la falta de puntualitat pot perjudicar altres grups. Cal avisar de qualsevol canvi, problema o cancel·lació per a poder-ho resoldre amb temps.

EN EL MUSEU

Si no els acompanya una monitora del museu, per a facilitar la circulació per les sales i no interferir en la visita d’altres usuaris:

 • Consulten el personal de consigna quines sales es poden visitar.
 • Els grups (d’uns 25 alumnes) han d’anar sempre acompanyats pel professor/a o persona responsable.
 • S’ha de mantindre l’alumnat agrupat, prop del professorat. · Si han d’escriure es recomana portar carpetes per a recolzar-se. En cas de no dur-ne, consigna les facilitarà en préstec.
 • Activar l’opció Silenci dels telèfons mòbils quan s’accedisca a les sales del museu.

NORMES

 • Està permés fer fotos, sempre SENSE flaix. Excepte en aquelles exposicions on existisca una prohibició expressa.
 • El centre disposa de biblioteques especialitzades, servei de consigna, cafeteria, botiga i patis interiors per a esmorzar.
 • En cas de qualsevol incident, dubte, recomanació o queixa que puga sorgir durant la visita, es prega acudisquen al personal del Museu. Hi ha una normativa de compliment obligatori a la seua disposició.

ATENCIÓ AL PROFESSORAT

Per a qualsevol consulta poden acudir al Museu els dilluns de 10:00 a 14:00h hores i els dimarts i dijous de 16.30 a 18:00h hores, sempre prèvia concertació telefònica al 963 883 579.